Obec Chotíkov
obecChotíkov

Odpadové hospodářství

ZMĚNY V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ

 

KALKULACE POPLATKU ZA ODPAD DLE NOVÉ SAZBY platné od 1. 1. 2022

Na základě nového zákona č. 541/2020 Sb. - odpadech se mění stávající a zavedený režim plateb za komunální odpad. Od 1. 1. 2022 budeme za svoz platit formou nového místního poplatku Obecnímu úřadu Chotíkov.

Zastupitelstvo obce Chotíkov schválilo dne 09. 12. 2021 novou obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, upravující nový systém nakládání s odpady v obci Chotíkov, účinnou od 1. 1. 2022. 

Poplatky od 01. 01. 2022 za jednotlivé svozy

Dne 1. ledna 2021 nabyl účinnosti nový zákon o odpadech, který byl přijat v návaznosti na právní předpisy Evropské unie z tzv. balíčku oběhového hospodářství. Nový zákon o odpadech obsahuje oproti předchozí právní úpravě hned několik významných změn, které se dotknou nejen běžných občanů, ale především podnikatelů a obcí v důsledku změn zaváděných od 1. ledna 2022.

 

NOVÝ ZÁKON O ODPADECH V DŮLEŽITÝCH BODECH:

Povinnosti původců odpadu

Nový zákon č. 541/2020 Sb. - odpadech přináší řadu nových povinností pro původce odpadu. Osoby provádějící odstranění stavby jsou nově povinny nejen předat odpady do zařízení k tomu určenému, obchodníku s odpady nebo do obecního systému, ale musí také se stavebními a demoličními odpady nakládat tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace.

 

Nakládání s nezákonně soustředěným odpadem
(tzv. černé skládky)

Nový zákon o odpadech výslovně reguluje problematiku tzv. černých skládek, zdůrazňuje povinnost vlastníka odpadu předat nezákonně soustředěný odpad do zařízení pro nakládání s odpady. Vlastník pozemku, na němž se objeví tzv. černá skládka, má v okamžiku, kdy se o existenci černé skládky dozví, povinnost o tomto informovat obecní úřad. Není-li znám vlastník odpadu, obecní úřad vyzve vlastníka pozemku, na kterém se odpad nadchází, k jeho odklizení. Pokud vlastník pozemku odpad neodklidí, obecní úřad má nově prostředky ke zjednání nápravy (mj. i oprávnění vstoupit na dotčený pozemek a odklidit tento odpad).

 

Změna právní úpravy poplatku za komunální odpad

Poplatky za účast v obecním systému nakládání s komunálním odpadem jsou nově upraveny v zákoně o místních poplatcích. Obce musí nejpozději s účinností od 1. 1. 2022 přijmout nové obecně závazné vyhlášky, které budou v souladu s novým zákonem o odpadech.

 

Zvyšování poplatku za ukládání odpadu na skládku

Nový zákon o odpadech zavádí odlišnou výši poplatku u všech 5 kategorií odpadů (odpady využitelné, zbytkové, nebezpečné, vybrané technologické a sanační). Počínaje rokem 2021 je sazba poplatku za ukládání odpadu na skládku u vybraných druhů odpadu pravidelně navyšována, a to až do roku 2030. Roční zvyšování sazby se dotýká využitelných a zbytkových odpadů (např. využitelný odpad do konce roku 2020 byl zpoplatněn částkou 500,- Kč, v roce 2021 bude zpoplatněn částkou 800,- Kč a v roce 2029 částkou 1.850,- Kč
za jednu tunu takového odpadu uloženého na skládku).

 

Zákaz skládkování od roku 2030

Od roku 2030 bude platit zákaz skládkování využitelného odpadu. Tento zákaz se bude vztahovat na odpady o stanovené výhřevnosti, odpady překračující limitní hodnotu parametru biologické stability a recyklovatelné odpady (jinými slovy, odpady které je možné energeticky využít, biologicky rozložit a recyklovat). Tento postup je tak odrazem tzv. hierarchie odpadového hospodářství, v rámci které je skládkování až posledním možným způsobem nakládání s odpady.

 

Oddělené soustřeďování recyklovatelných
složek komunálního odpadu

Obce mají nově povinnost určit místa pro oddělené soustřeďování recyklovatelných složek komunálního odpadu (tzn. nebezpečného odpadu, papíru, plastů, skla, kovů, biologického odpadu, jedlých olejů a tuků a od 1. 1. 2025 rovněž textilu). Obce jsou povinny zajistit, aby odděleně soustřeďované složky komunálního odpadu tvořily
v letech 2025 – 2029 alespoň 60 %, v letech 2030 – 2034 alespoň 65 % a od roku 2035 alespoň 70 % z celkového množství komunálních odpadů, kterých je v daném roce obec původcem.

 

Aby obce mohly tyto cíle splnit, budou muset zajistit vytřídění podstatně většího množství jednotlivých složek komunálních odpadů než doposud. Obce se budou muset zaměřit zejména na důkladné vytřídění bioodpadů (přičemž bez důkladného třídění v této oblasti nebude dle zákonodárce možné plnění cílů dosáhnout).

 

ČETNOST SVOZU A VÝŠE MÍSTNÍHO POPLATKU

Obec Chotíkov zvolila zachování frekvencí svozu směsného komunálního odpadu (SMO) na týdenní, 1x za 14 dní, kombinovaný a měsíční.
OZV č. 2/2021 stanovuje místní poplatek za ukládání SKO ve výši 0,20 Kč za 1 litr objednané kapacity sběrné nádoby.  Sazba obce Chotíkov přijatá ve výši 0,20 Kč / 1 litr odpadu byla stanovena pro občany obce Chotíkov pod krajským průměrem (pozn. sazby v Plzeňském kraji jsou stanovovány mezi 0,50 Kč – 0,85 Kč) a to zejména z důvodu toho, aby byl dodržen bonus pro občany obce za provoz spalovny ZEVO Plzeň
na katastru obce Chotíkov.

 

SPLATNOST MÍSTNÍHO POPLATKU A ZPŮSOB ÚHRADY

Poplatek se bude hradit Obecnímu úřadu Chotíkov pololetně, vždy zpětně za skončené pololetí příslušného roku, tzn. od 1. 7. do 31. 7.
za I. pololetí roku a od 1. 1. do 31. 1. následujícího roku za II. pololetí roku. Poplatek lze hradit na číslo b.ú. Obce Chotíkov: 4528371/0100
či jiným obvyklým způsobem. Plátce poplatku uvede jako variabilní symbol (zpravidla čp.)

 

OHLAŠOVÁNÍ POŽADOVANÝCH ZMĚN

Nové přihlášky (noví občané) a požadované změny frekvence svozu sběrných nádob budou uskutečněny vždy od následujícího kalendářního měsíce po nahlášení změny.

 

CO SE NEMĚNÍ

Svoz SKO pro Obec Chotíkov nadále zajišťuje společnost AVE odpadové hospodářství, s.r.o., vzešlá z výběrového řízení. Obec Chotíkov bude i nadále financovat veškeré náklady na sběrný dvůr, tříděný sběr odpadů (tj. barevná kontejnery na papír, plasty, sklo či kov), úklid obce, svozy bioodpadu atd.

 

  Děkuji vám za pochopení a za ochotu třídit a správně nakládat s odpady.

S úctou Eva Hirschfeldová, starostka obce

 

Ke stažení soubor v pdf: ZMĚNY V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ 2022 (970.3 kB)

 


 

Provozní doba sběrného místa v areálu ČOV

duben - listopad

  • středa 15:00 - 17:00
  • sobota a neděle 08:00 - 11:00

prosinec - březen

  • sobota a neděle 08:00 - 11:00

 

Rozpis svozů popelnic AVE na rok 2023Osvědčení o úspoře emisí

 

Osvědčení EKOKOMOsvědčení o úspoře emisíOsvědčení o úspoře emisíOsvědčení o úspoře emisí

Jak nakládat s odpadem v době koronaviru

 

Obec

Rychlý kontakt

Obecní úřad
Chotíkov 118 
33017 Chotíkov

+420 377 821 573 
podatelna@chotikov.eu

Sociální sítě

Aktuální počasí

dnes, pondělí 17. 6. 2024
slabý déšť 28 °C 14 °C
úterý 18. 6. slabý déšť 27/17 °C
středa 19. 6. slabý déšť 31/18 °C
čtvrtek 20. 6. déšť 29/18 °C

Překlad (translations)

Plzeňský kraj

http://www.kr-plzensky.cz/

http://www.czechpoint.cz/web/?q=node/55&IDKRAJ=5&IDOKRES=NULL&DETAIL=NULL

Svoz odpadu

Červen 2024
Po Út St Čt So Ne
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8 9
10
11
12 13
14
15 16
17
18
19
20
21
22 23
24
25
26
27
28
29 30

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Sociální služby