Chotíkov - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Schválený závěrečný účet 2020

Přílohy :  Fin-2-12 (454.14 kB)

                  příloha k účetní závěrce (1.12 MB)

                  Rozvaha 2020 (88.22 kB)

                  Výkaz zisků a ztrát 2020 (81.83 kB

                  Zpráva o přezkumu hospodaření 2020 (2.17 MB)

                  Výkaz zisků a ztrát ZŠ (167.72 kB)

                  Rozvaha ZŠ (182.87 kB)

                  Příloha k účetní závěce ZŠ (210.27 kB)

 

 

Datum sejmutí: 30. 6. 2022 Zodpovídá: Jitka Řípová